فرم نظر سنجی

همکار محترم لطفا با انتخاب هر یک از موارد نظر خود را جهت بهبود کیفیت همایش اعلام نمایید
    ایمیل:   تلفن همراه:
    انتخاب نظر سنجی :
    نام: نام خانوادگي:

ردیف سوالات عالی خوب متوسط ضعیف
1 کیفیت برنامه های علمی
2 میزان رضایتمندی از پرسنل اجرایی همایش
3 میزان رضایتمندی از پرسنل ثبت نام
4 کیفیت واحد سمعی بصری و پرسنل آن
5 کیفیت نمایشگاه همایش
6 میزان رضایتمندی از محل برگزاری همایش
7 کیفیت برک روزانه
8 کیفیت غذای گرم و نحوه ارائه خدمات
پیشنهادات:


   

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره