شرکتهای تجاری


برای مشاهده اطلاعات هر شركت روی نام آن کلیک کنید.
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

ردیفنام شركتشماره غرفه
 1   آوا درمان آریا
 2  آميکو يسنا پارس A2
 3  آیبک طب پارس A18
 4  آیتک ویژن ایرانیان A8
 5  ابزار طب پویا A28
 6  امیران پزشکی پارس A9
 7  ايران ممكو A29
 8  باهرمهد A29
 9  بیدار طب نور A6
 10  بینا طب A3
 11  پارس ديدگان A30
 12  تجهيزات پزشكي سعيد ابطحي A20
 13  توانا ابزار پرتو A11
 14  درسا طب درمان A25
 15  رایت آریا ویژن A12
 16  رونیکا یسنا طب A7
 17  ستاره شمال اپتيك A23
 18  سیناژن A19
 19  صوفياطب (آلكان) A16
 20  فجرشاهد A1
 21  فرآورده های تزریقی و دارویی A10
 22  كیمیا کالای رازی A13
 23  گيفان A26
 24  لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) A24
 25  لردگان A27
 26  مارستان -
 27  مایا اسلیم آریا A21
 28  مدیسا طب درمان A14
 29  مهندسی پزشكی عالی پيام A15
 30  نبی طب پارس A5
 31  نگاه طب A17
 32  نیک بین طب آریا A12
 33  ولیان دارو A22

« دفتر انجمن ها / مراکز تحقیقاتی ، ... »

ردیفنام شماره غرفه
 1  انجمن چشم پزشکی ايران
اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->