حاميان برگزاری

 حاميان برگزار ششمین همایش چشم پزشکی 

ردیف

شرکت

اسپانسری

خورده اسپانسری

1

ابزار طب پویا

طلایی

ناهار

2

نگاه طب

طلایی

بند و هلدر

3

آیبک طب پارس

طلایی

آب

4

ارکید فارمد

طلایی

برک

5

فن آوری آزمایشگاهی

طلایی

گل آرایی

1

لردگان

نقره ایی

ثبت نام رزیدنتها

1

فراورده های تزریقی و دارویی ایران

برنزی

کیف

3

بینا طب اپتیک

برنزی

برک

16

مارستان

عادی

ثبت نام رزیدنتها


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره