پیام دبیران

با وجود پیشرفت ها و نوآوری های روزافزون در دانش چشم پزشکی، همچنان در تشخیص و درمان بیماری های چشم با چالش های بسیاری رو به رو هستیم

ششمین همایش مشترک چشم پزشکی که با همکاری گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران، انجمن چشم پزشکی ایران و اساتید دانشگاه های کشور برگزار میگردد علاوه بر مروری بر تازه ها (updates) و بحث موارد چالش برانگیز   (challenges) چشم پزشکی فرصتی مغتنم برای دیدار دوباره دوستان و همکاران و آشنایی با تازه های تکنولوژی و تجهیزات چشم پزشکی را فراهم می آورد.

امیدواریم این همایش در ارائه بهترین خدمات چشم پزشکی به بیماران مفید و راهگشا باشد.

 

  دکتر فریده شریفی پور                                                                       دکتر حسین آقایی

   دبیر علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                            دبیر علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

 

                                                                                                                      

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره