جزئیات امتیاز بازآموزی

ششمین همایش مشترک چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران در تاریخ 24 لغایت 26 آبانماه در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی (ولنجک) برگزار خواهد شد. 

دبیران علمی خانم دکتر فریده شریفی پور و آقای دکتر حسین آقایی 

نکته مهم جهت دریافت امتیاز ثبت نام در هر دوسایت همایش springophthalmologymeeting.ir و آموزش مداوم ircme.ir  الزامی است 

کد شناسه برنامه در آموزش مداوم 204212

ircme.ir


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره