ثبت نام شدگان همکاران شرکتهای تجاریردیفنام و نام خانوادگیشرکتوضعیت ثبت نام
 1  مجید  امیریان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 2  مرجان  جلیلی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 3  خلیل پور  مسعود آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 4  وحید  منصوری آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 5  اردلان  مهینی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 6  میلاد  ابتدائی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 7  حسین  امیری آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 8  تورج  دشتبان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 9  سلیمانی  رضا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 10  سروش  زنجانی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 11  مبین  زهرا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 12  علیرضا  صالحیان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 13  امین  فاطمی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 14  سید حمید  میریوسفی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 15  حیدری  نسترن آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 16  حسام  حاتمی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 17  حمید  حمید ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 18  الهه  خاجی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 19  امین  رستمی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 20  بهنام  شکری ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 21  پریسا  عباسی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 22  سارا  قوامی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 23  رضا  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 24  عادل  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 25  نادر  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 26  ملیکا  ابراهیمی ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 27  سلیمانی  ایسان ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 28  سمیه  صداقتی ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 29  مرضیه  عبدی نسب ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 30  عروجی  مهسا ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 31  زینلی  مینا ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 32  برجیان  نوشین ارکید فارمد ثبت نام اولیه
 33  حمید  ظفری امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 34  کامبیز  مقدم امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 35  آرش  الياسي ايران ممكو ثبت نام اولیه
 36  فرزانه  امین دهقان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 37  فرزین  جابری ايران ممكو ثبت نام اولیه
 38  ندا  مصدقی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 39  امیرمنصور  کریمیان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 40  لطفی  بهاره باهرمهد ثبت نام اولیه
 41  خلیل آذر  حسین باهرمهد ثبت نام اولیه
 42  سینا  زمانی باهرمهد ثبت نام اولیه
 43  تیلی  فاطمه باهرمهد ثبت نام اولیه
 44  زهرا  فلاح باهرمهد ثبت نام اولیه
 45  مسعود  رفیعیان بینا طب اپتیک ثبت نام اولیه
 46  بیات  محمد بینا طب اپتیک ثبت نام اولیه
 47  یاری قلی  محمدرضا بینا طب اپتیک ثبت نام اولیه
 48  یاری قلی  مهدیه بینا طب اپتیک ثبت نام اولیه
 49  غلامی  مهرداد بینا طب اپتیک ثبت نام اولیه
 50  پویا  چهرقانی پارس فارمد ثبت نام اولیه
 51  مجید  طایفی پارس فارمد ثبت نام اولیه
 52  زهرا  جعفری پرتو ويژن ايرانيان ثبت نام اولیه
 53  چنگیز  دولت یاری پرتو ويژن ايرانيان ثبت نام اولیه
 54  مهدی  همتی پرتو ويژن ايرانيان ثبت نام اولیه
 55  وحید  احمدی تسنیم گستر ثبت نام اولیه
 56  سمیه  محمدی ارشد تسنیم گستر ثبت نام اولیه
 57  حمید  اکبری حراست ثبت نام اولیه
 58  علی اصغر  عاشوری حراست ثبت نام اولیه
 59  غلامحسین  حدادی حمل و نقل ثبت نام اولیه
 60  زهرا  سعادت خدمات ثبت نام اولیه
 61  منا  استعماری دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 62  سحر  جاویدی دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 63  عاطفه  حسین نظر دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 64  فائزه  حسینی دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 65  زهره  خاندان دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 66  مریم  شهاب نِژاد دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 67  شیرازی  مریم دبیرخانه کنگره ثبت نام اولیه
 68  فریبا  طیبی دروازه طلایی ارتباط ثبت نام اولیه
 69  -  - دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 70  حمید  اجاقی دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 71  رضا  جهاندوست دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 72  زینب  گودرزی دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 73  طاهره  محمدی دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 74  ابوالفضل  معادی دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 75  کتایون  کیانفر دفتر انجمن چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 76  محمد  آقاحسینی دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 77  وحید  آقاحسینی دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 78  آرشام  زراعتی دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 79  شکوفه  سعیدیان دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 80  غلامحسین  عباسی روابط عمومی ثبت نام اولیه
 81  حمید  عباسی روابط عمومی ثبت نام اولیه
 82  ابوالفضل  فروزنده روابط عمومی ثبت نام اولیه
 83  سمیرا  محمدعلی ستاد خبری و نشریه ثبت نام اولیه
 84  سید عبدالخالق  حسینی سلامت سازان پارس بوعلی ثبت نام اولیه
 85  یاسمن  دهقان زاده سلامت سازان پارس بوعلی ثبت نام اولیه
 86  ریحانه  روغنی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 87  نازنین  موسوی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 88  نونا  نصیرزاده صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 89  عارفه  نظام صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 90  عطا  نظری صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 91  آریا  یارمحمدی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 92  معصومه  بالابندیان طب کاران ایرانیان ثبت نام اولیه
 93  مهندس علی  اسفندیاری فجرشاهد ثبت نام اولیه
 94  آرزو  انجام روز فجرشاهد ثبت نام اولیه
 95  شیوا  خالویی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 96  شقایق  درخشان فجرشاهد ثبت نام اولیه
 97  یاسری  فاطمه فجرشاهد ثبت نام اولیه
 98  بابک  قهرمانزاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 99  غلام نژاد جاوید  دکتر ایرج فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 100  سیده نرگس  علوی فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 101   دکتر بابک  علوی نژاد فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 102  جعفری  محمد فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 103  خضری یزدی  منا فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 104  امیر  پیروزمهر فراسو زیبا نگاه ثبت نام اولیه
 105  پریسا  صانعی فراسو زیبا نگاه ثبت نام اولیه
 106  -  - فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 107  -  - فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 108  توسلی  بیتا فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 109  سپرو  تاجیما فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 110  ناجی  حامد فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 111  پور احدی  شهرام فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 112  مریم  صادقی فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 113  نوحی  محسن فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 114  محمد  ملکانیان فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 115  درویش  نیلوفر فن آوری آزمايشگاهی ثبت نام اولیه
 116  خطیب نیا  احسان لردگان ثبت نام اولیه
 117  رضا  بیات لردگان ثبت نام اولیه
 118  لیلا  تاجداری لردگان ثبت نام اولیه
 119  مهدی  خاتم ساز لردگان ثبت نام اولیه
 120  صدیقیان  شیما لردگان ثبت نام اولیه
 121  سکینه  مفتاح لردگان ثبت نام اولیه
 122  فرامرز  نفریه لردگان ثبت نام اولیه
 123  محمد  اکرمی مارستان ثبت نام اولیه
 124  عليرضا  همائي مارستان ثبت نام اولیه
 125  آرین  دهگاهی مایا اسلیم آریا ثبت نام اولیه
 126  پوریا  نیری مایا اسلیم آریا ثبت نام اولیه
 127  دکتر محمدابراهیم  جعفری مدیر دبیرخانه ثبت نام اولیه
 128  زهره  خاکسار مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي ثبت نام اولیه
 129  دکتر کوروش   شیبانی مركز تحقيقات سلامت چشم بصير ثبت نام اولیه
 130  فاطمه  وفایی مركز تحقيقات سلامت چشم بصير ثبت نام اولیه
 131  مريم  شيرازي مرکز تحقیقات دانشگاه ایران ثبت نام اولیه
 132  منيره  فرهمند مرکز تحقیقات دانشگاه ایران ثبت نام اولیه
 133  علی  ضرابی مسئول نمایشگاه ثبت نام اولیه
 134  مهدی  صالحی موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 135  مظفر  یوسفی موج طب پارسیان ثبت نام اولیه
 136  الهه  عالي نژاد نشریه سینا طب ثبت نام اولیه
 137  علیرضا  مصطفوی نشریه سینا طب ثبت نام اولیه
 138  محمد  آشوری نگاه طب ثبت نام اولیه
 139  مصطفی  چالاک نگاه طب ثبت نام اولیه
 140  محسن  چالاک نگاه طب ثبت نام اولیه
 141  مرضیه  چالاک نگاه طب ثبت نام اولیه
 142  مصطفی  خوشحال نگاه طب ثبت نام اولیه
 143  عاطفه  سلطانیان نگاه طب ثبت نام اولیه
 144  نرگس  سلیمیان نگاه طب ثبت نام اولیه
 145  علی اکبر  شعبانپور نگاه طب ثبت نام اولیه
 146  یاسر  محمدی نگاه طب ثبت نام اولیه
 147  نگین  معصومی راد نگاه طب ثبت نام اولیه
 148  علیرضا  جعفری هلدینگ لنز ایرانیان طب ثبت نام اولیه
 149  فاطمه  قیومی هلدینگ لنز ایرانیان طب ثبت نام اولیه
 150  فرزانه  آقایی کاواک پخش تجهیز ثبت نام اولیه
 151  مریم  دانشور کاواک پخش تجهیز ثبت نام اولیه
 152  شیوا  مدیرروستا کیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 153  قطبی  مریم کیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه

  تعدا افرا ثبت نام قطعی:0

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره