ورود اعضاء

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

گروه ها و مراکز تحقیقات چشم
دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران


باهمکاری: انجمن چشم پزشکی ایران

27 لغایت 28 خرداد ماه 1400

تهران - انجمن چشم پزشكی ايران


توجه : در صورت عدم اطلاع از نام کاربری يا كلمه عبور (password) با دبير خانه كنگره تلفنهای   
--------------  تماس بگيريد و یا کلید زیر را انتخاب نمایید.

Note : if you forgot your Username and/or password click the button or , contact congress secretariat +98-------------
اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->