ساختار همایش

 چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

گروه ها و مراکز تحقیقات چشم

دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

برگزار کننده: انجمن چشم پزشکی ایران

20 لغایت 22 فروردین ماه 1399 

تهران - مر کز همایش های بین المللی رازی

 

دبیر علمی: دکتر آرزو میرآفتابی

 

دبیرعلمی: دکتر امیر فرامرزی

 

دبیر اجرایی: دکتر علی صادقی طاری

                        

 برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــارگالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->