مکان برگزاری


View Razi Convention Center in a larger map


مركز همايش های زكريای رازی

بزرگراه همت جنب بيمارستان میلاد

تلفن : 88622536 

فاکس: 88622648

E-mail:razicc@iums.ac.irبرنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــارگالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->