ثبت نام شدگان سمینار


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 مريم  آل طه متخصص چشم 55117 ثبت نام اولیه
 2 حبيب  ابراهيمي متخصص چشم 20496 ثبت نام اولیه
 3 فريور  اسماعيل زاده متخصص چشم 20568 ثبت نام قطعی
 4 خیزالله  اولاد حاجی متخصص پوست 18123 ثبت نام اولیه
 5 عليرضا  ايراني متخصص چشم 89088 ثبت نام اولیه
 6 يوسف  بخشي زاده سهي متخصص چشم 20571 ثبت نام اولیه
 7 نادر  بصيرنيا متخصص چشم 54962 ثبت نام اولیه
 8 سيامك  بلالي متخصص چشم 22051 ثبت نام قطعی
 9 زهره  بهروزي متخصص چشم 18193 ثبت نام اولیه
 10 محسن  بهمني كشكولی متخصص چشم 38488 ثبت نام اولیه
 11 باقر  ترابي متخصص چشم 14633 ثبت نام اولیه
 12 عادل  جاهد فوق تخصص غدد 63365 ثبت نام اولیه
 13 زهرا  جعفرزاده ساماني متخصص چشم 125092 ثبت نام اولیه
 14 امین  حبیبی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 15 فرشته  خليل نژاد متخصص چشم 15291 ثبت نام اولیه
 16 محمدرضا  خليلي متخصص چشم 38434 ثبت نام قطعی
 17 فرخ  دبيري متخصص چشم 18885 ثبت نام قطعی
 18 سيد هاشم  دريا باري متخصص چشم 89452 ثبت نام اولیه
 19 منصور  راد متخصص گوش و حلق و بینی 1234567 ثبت نام اولیه
 20 منصور  راد سوم متخصص چشم 138965 ثبت نام اولیه
 21 محمدحسين  راسخي نژاد متخصص چشم 26011 ثبت نام اولیه
 22 شاهرخ  رامين متخصص چشم 35851 ثبت نام اولیه
 23 نسرين  رفعتي متخصص چشم 47091 ثبت نام قطعی
 24 مهران  سپهر متخصص چشم 34634 ثبت نام اولیه
 25 حيدر  سياتيری متخصص چشم 20747 ثبت نام اولیه
 26 ايمان  سيدزاده متخصص چشم 113296 ثبت نام اولیه
 27 شهریار  شعاعی دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 28 سید  شمس متخصص چشم 20577 ثبت نام اولیه
 29 اختيار  شياركار متخصص چشم 62410 ثبت نام اولیه
 30 علي  صادقی طاری متخصص چشم 17029 ثبت نام اولیه
 31 اميد  صالحپور متخصص چشم 31477 ثبت نام اولیه
 32 یبل  صثقفص متخصص چشم 34254 ثبت نام اولیه
 33 محمد  صدرایی متخصص چشم 141209 ثبت نام اولیه
 34 حسين  ضيايي اردكاني متخصص چشم 24620 ثبت نام اولیه
 35 سید امیرپویا  عالم زاده دستیار چشم پزشکی 148404 ثبت نام اولیه
 36 محمد حسن  عالم زاده انصاری متخصص چشم 147510 ثبت نام اولیه
 37 احمد  عظيم زاده متخصص چشم 102822 ثبت نام قطعی
 38 صفر  علی مرادی متخصص چشم 13444 ثبت نام اولیه
 39 ناصر  فتوحي فيروزآباد متخصص چشم 18229 ثبت نام اولیه
 40 محمدرضا  فرتوك زاده متخصص چشم 22378 ثبت نام اولیه
 41 فرخ  فرزاد متخصص چشم 24115 ثبت نام قطعی
 42 اختر  فيروزي بندپي متخصص چشم 12347 ثبت نام قطعی
 43 حسن  قاسمي خوري نيا متخصص چشم 27175 ثبت نام قطعی
 44 حميد رضا  قمري متخصص چشم 46941 ثبت نام قطعی
 45 عليرضا  كاملی متخصص چشم 28137 ثبت نام اولیه
 46 نوشين  كريمي متخصص چشم 94681 ثبت نام اولیه
 47 ابراهيم  گرامي متخصص چشم 124500 ثبت نام اولیه
 48 ابراهيم  محمد نشتايي متخصص چشم 64963 ثبت نام قطعی
 49 حسين  محمدربيع متخصص چشم 22634 ثبت نام اولیه
 50 فرشيد  محمدي متخصص چشم 75844 ثبت نام قطعی
 51 علی  مختار زاده متخصص چشم 00123 ثبت نام قطعی
 52 سيدعزت الله  معمارزاده متخصص چشم 26577 ثبت نام اولیه
 53 مهدی  مقدسی متخصص مغز و اعصاب 20631 ثبت نام قطعی
 54 سيدمصطفي  مهاجر متخصص چشم 26627 ثبت نام اولیه
 55 سيدمحمد  ميرمحمدصادقي متخصص چشم 35045 ثبت نام اولیه
 56 مصطفي  نادري متخصص چشم 33062 ثبت نام اولیه
 57 مریم  نادی متخصص چشم 106814 ثبت نام اولیه
 58 محمدكريم  نعمت الهي متخصص چشم 22001 ثبت نام قطعی
 59 عباسعلي  نوذري متخصص چشم 52325 ثبت نام اولیه
 60 عباس  نورآذر متخصص چشم 18867 ثبت نام اولیه
 61 حميد  نوروزي متخصص چشم 18150 ثبت نام اولیه
 62 عليرضا  نوروزي متخصص چشم 55345 ثبت نام اولیه
 63 مهدي  نيلي احمدآبادي متخصص چشم 17245 ثبت نام قطعی
 64 محمدرضا  نيوشا متخصص چشم 125312 ثبت نام اولیه
 65 حسام  هدایتی گودرزی متخصص چشم 125435 ثبت نام اولیه
 66 بهزاد  يخشي تفتي متخصص چشم 22264 ثبت نام اولیه

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:17برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->