ثبت نام شدگان سمینار


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 محسن  آذرمينا متخصص چشم 18754 ثبت نام اولیه
 2 غلامحسين  آقائي متخصص چشم 21143 ثبت نام اولیه
 3 حسين  آقايي متخصص چشم 46106 ثبت نام قطعی
 4 مريم  آل طه متخصص چشم 55117 ثبت نام قطعی
 5 محمدحسين  آهور متخصص چشم 52203 ثبت نام قطعی
 6 حبيب  ابراهيمي متخصص چشم 20496 ثبت نام قطعی
 7 نازنین  ابراهیمی ادیب متخصص چشم 83607 ثبت نام قطعی
 8 مجيد  ابريشمي متخصص چشم 19336 ثبت نام اولیه
 9 کاوه  ابری اقدم متخصص چشم 115114 ثبت نام قطعی
 10 مجتبی  ابریشمی متخصص چشم 120249 ثبت نام قطعی
 11 نوید  ابوالفتح زاده متخصص چشم 145143 ثبت نام اولیه
 12 مریم  ابوالمعصومی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 13 فرانك  اثني عشري متخصص چشم 30780 ثبت نام قطعی
 14 نیلوفر  احمدخان بیگی بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 15 احمدرضا  احمدزاده متخصص چشم 24014 ثبت نام قطعی
 16 حميد  احمديه متخصص چشم 17379 ثبت نام قطعی
 17 وحيد  احيايي قدرتي متخصص چشم 21161 ثبت نام اولیه
 18 محسن  اخگری بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 19 محمدرضا  اديبي متخصص چشم 10330 ثبت نام اولیه
 20 محمد  اریش متخصص چشم 33070 ثبت نام قطعی
 21 محمد  اسحاقي متخصص چشم 32562 ثبت نام قطعی
 22 عطیه  اسداله دانشجو ثبت نام اولیه
 23 منا  اسدی متخصص چشم 111297 ثبت نام اولیه
 24 علیرضا  اسلامپور متخصص چشم 86617 ثبت نام قطعی
 25 ايرج  اسلامي منوچهري متخصص چشم 19830 ثبت نام اولیه
 26 فريور  اسماعيل زاده متخصص چشم 20568 ثبت نام قطعی
 27 پريسا  اشتر نخعي متخصص چشم 98789 ثبت نام قطعی
 28 بهرام  اشراقي متخصص چشم 86481 ثبت نام قطعی
 29 حسين  اشرف متخصص چشم 30304 ثبت نام قطعی
 30 محمد  اعتضاد رضوي متخصص چشم 35976 ثبت نام قطعی
 31 اميرعبداله  افتخاري متخصص چشم 108078 ثبت نام قطعی
 32 مسعود  اقصايي فرد متخصص چشم 91410 ثبت نام قطعی
 33 پرويز  الياسی متخصص چشم 36915 ثبت نام قطعی
 34 احمد  امامي متخصص چشم 14256 ثبت نام اولیه
 35 حيدر  اميني متخصص چشم 14437 ثبت نام قطعی
 36 عبدالرضا  اميني سده متخصص چشم 23742 ثبت نام اولیه
 37 سيدمرتضي  انتظاري متخصص چشم 22825 ثبت نام قطعی
 38 محمد حسین  انصاری بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 39 سید امیر  انواری متخصص سایر رشته ها 129796 ثبت نام قطعی
 40 پاشا  انوری متخصص چشم 134956 ثبت نام اولیه
 41 خیزالله  اولاد حاجی متخصص پوست 18123 ثبت نام اولیه
 42 عليرضا  ايراني متخصص چشم 89088 ثبت نام اولیه
 43 محمدرضا  اکبری متخصص چشم 61528 ثبت نام قطعی
 44 محسن  بابائي متخصص چشم 56385 ثبت نام اولیه
 45 مژگان  بازدار بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 46 عباس  باقري متخصص چشم 30593 ثبت نام قطعی
 47 شهرام  بامداد متخصص چشم 65274 ثبت نام قطعی
 48 يوسف  بخشي زاده سهي متخصص چشم 20571 ثبت نام اولیه
 49 محمدرضا  برادران متخصص چشم 19648 ثبت نام قطعی
 50 فريناز  برنا متخصص چشم 88445 ثبت نام اولیه
 51 نگار  برومند متخصص چشم 43132 ثبت نام اولیه
 52 نادر  بصيرنيا متخصص چشم 54962 ثبت نام اولیه
 53 سيامك  بلالي متخصص چشم 22051 ثبت نام قطعی
 54 حسن  بهبودی متخصص چشم 23976 ثبت نام قطعی
 55 مرتضی  بهره یی بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 56 زهره  بهروزي متخصص چشم 18193 ثبت نام قطعی
 57 محسن  بهمني كشكولی متخصص چشم 38488 ثبت نام قطعی
 58 يوسف  بوستان سعدي متخصص چشم 128859 ثبت نام اولیه
 59 عماد  بياني متخصص چشم 54237 ثبت نام اولیه
 60 محمد  پاكروان متخصص چشم 36274 ثبت نام قطعی
 61 فرزاد  پاکدل متخصص چشم 45001 ثبت نام قطعی
 62 محمدمهدی  پرورش متخصص چشم 20392 ثبت نام اولیه
 63 محمد  پزشك متخصص چشم 11441 ثبت نام قطعی
 64 محمودرضا  پناهي بزاز متخصص چشم 26602 ثبت نام قطعی
 65 علیرضا  پیمان متخصص چشم 78694 ثبت نام قطعی
 66 باقر  ترابي متخصص چشم 14633 ثبت نام اولیه
 67 محمد  تقوي رفسنجاني متخصص چشم 26054 ثبت نام اولیه
 68 علي  توللي متخصص چشم 66053 ثبت نام قطعی
 69 عادل  جاهد فوق تخصص غدد 63365 ثبت نام اولیه
 70 محمود  جباروند متخصص چشم 25165 ثبت نام قطعی
 71 خسرو  جديدي متخصص چشم 40390 ثبت نام قطعی
 72 زهرا  جعفرزاده ساماني متخصص چشم 125092 ثبت نام اولیه
 73 محمد ابراهيم  جعفری پزشك عمومي 72173 ثبت نام قطعی
 74 حمیدرضا  جعفری دانشجو ثبت نام اولیه
 75 محمدرضا  جعفری نسب متخصص چشم 26665 ثبت نام قطعی
 76 حسين  جمالي متخصص چشم 81102 ثبت نام قطعی
 77 منصوره  جمشیدیان طهرانی متخصص چشم 111396 ثبت نام قطعی
 78 عليرضا  جوادزاده متخصص چشم 26128 ثبت نام قطعی
 79 محمدعلی  جوادی متخصص چشم 17305 ثبت نام قطعی
 80 مریم  حاجی زاده متخصص چشم 113981 ثبت نام اولیه
 81 عبدالنبي  حبيب زاده متخصص چشم 5126 ثبت نام قطعی
 82 زهرا  حبیب زاده پيرا پزشک ثبت نام اولیه
 83 امین  حبیبی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 84 عذرا  حداد درفشي متخصص چشم 5109 ثبت نام اولیه
 85 حميدرضا  حسني متخصص چشم 83103 ثبت نام قطعی
 86 سيده مريم  حسيني متخصص چشم 77042 ثبت نام قطعی
 87 بختيار  حسيني متخصص چشم 19348 ثبت نام قطعی
 88 سيدعباس  حسيني راد متخصص چشم 29143 ثبت نام قطعی
 89 سيدمهدي  حسيني نژاد متخصص چشم 17275 ثبت نام قطعی
 90 سيدمهدی  حسينی تهرانی متخصص چشم 16225 ثبت نام قطعی
 91 بهاره  حقیقیان بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 92 سيدمنوچهر  حيدري متخصص چشم 12261 ثبت نام اولیه
 93 كيومرث  حيدري گرفمي متخصص چشم 31915 ثبت نام قطعی
 94 آبتين  حيرتي متخصص چشم 81608 ثبت نام قطعی
 95 مهدي  خانلري متخصص چشم 29293 ثبت نام قطعی
 96 عليرضا  خدائياني متخصص چشم 10696 ثبت نام اولیه
 97 عليرضا  خدابنده متخصص چشم 96438 ثبت نام قطعی
 98 مهدي  خداپرست زواره متخصص چشم 110247 ثبت نام قطعی
 99 کیوان  خسروی فرد متخصص چشم 104609 ثبت نام قطعی
 100 نويد  خطایان بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 101 فرشته  خليل نژاد متخصص چشم 15291 ثبت نام اولیه
 102 محمدرضا  خليلي متخصص چشم 38434 ثبت نام قطعی
 103 ميلاد  خورشيدي فر متخصص چشم 136566 ثبت نام اولیه
 104 فرىده  دانشور بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 105 رامين  دانشور كاخكی متخصص چشم 91844 ثبت نام قطعی
 106 رايموند  دانليانتن متخصص چشم 20669 ثبت نام قطعی
 107 فرخ  دبيري متخصص چشم 18885 ثبت نام قطعی
 108 انسیه  درباری PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 109 فريده  درودگر متخصص چشم 54534 ثبت نام اولیه
 110 سيد هاشم  دريا باري متخصص چشم 89452 ثبت نام قطعی
 111 زهرا  دست برهان متخصص چشم 138689 ثبت نام اولیه
 112 نارسيس  دفتريان متخصص چشم 62048 ثبت نام قطعی
 113 محمدحسين  دهقان متخصص چشم 22568 ثبت نام اولیه
 114 عليرضا  دهقاني متخصص چشم 35105 ثبت نام قطعی
 115 آزاده  دوزنده طبرستاني متخصص چشم 111955 ثبت نام قطعی
 116 منصور  راد بینایی سنجی 1234567 ثبت نام اولیه
 117 منصور  راد سوم متخصص چشم 138965 ثبت نام اولیه
 118 محمدحسين  راسخي نژاد متخصص چشم 26011 ثبت نام اولیه
 119 شاهرخ  رامين متخصص چشم 35851 ثبت نام اولیه
 120 محمدطاهر  رجبي متخصص چشم 80530 ثبت نام قطعی
 121 ژاله  رجوی متخصص چشم 17614 ثبت نام قطعی
 122 سعید  رحمنی دکترای بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 123 ابوالفضل  رحيمي متخصص چشم 40529 ثبت نام قطعی
 124 فيروزه  رحیمی متخصص چشم 18243 ثبت نام قطعی
 125 پوریا  رحیمی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 126 نیما  رستگارراد متخصص چشم 116623 ثبت نام اولیه
 127 محمود  رشيقی فيروزآبادی متخصص چشم 5445 ثبت نام قطعی
 128 علي  رضائي شكوه متخصص چشم 21782 ثبت نام قطعی
 129 نسرين  رفعتي متخصص چشم 47091 ثبت نام قطعی
 130 بهمن  رفيعي متخصص چشم 20927 ثبت نام قطعی
 131 عليرضا  رمضانی متخصص چشم 32681 ثبت نام قطعی
 132 محمدباقر  رهبانی نوبر متخصص چشم 20103 ثبت نام قطعی
 133 محمدرضا  روحاني متخصص چشم 21981 ثبت نام قطعی
 134 سيد امين  روزگار متخصص چشم 99148 ثبت نام اولیه
 135 محمد حسن  ريخته گر متخصص چشم 130678 ثبت نام قطعی
 136 حمید  ریاضی اصفهانی متخصص چشم 132093 ثبت نام قطعی
 137 محمد  زارع جوشقانی متخصص چشم 18354 ثبت نام قطعی
 138 سيامك  زارعي قنواتی متخصص چشم 92179 ثبت نام قطعی
 139 محمد  زارعی متخصص چشم 114721 ثبت نام قطعی
 140 محمدرضا  زرين بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 141 محمد  ساری محمد لی متخصص چشم 86727 ثبت نام قطعی
 142 حسين  سالور متخصص چشم 13547 ثبت نام قطعی
 143 مهران  سپهر متخصص چشم 34634 ثبت نام اولیه
 144 عباس  سخاوتي متخصص چشم 10323 ثبت نام اولیه
 145 مصطفی  سلطان سنجری متخصص چشم 37416 ثبت نام قطعی
 146 رضا  سلطاني مقدم متخصص چشم 85390 ثبت نام قطعی
 147 عبدالرحمن  سليم پور متخصص چشم 19655 ثبت نام اولیه
 148 عباس  سليماني متخصص چشم 14092 ثبت نام اولیه
 149 مسعود  سهيليان متخصص چشم 19393 ثبت نام قطعی
 150 حيدر  سياتيری متخصص چشم 20747 ثبت نام اولیه
 151 ايمان  سيدزاده متخصص چشم 113296 ثبت نام اولیه
 152 عباس  شاهي متخصص چشم 10701 ثبت نام قطعی
 153 محمدرضا  شجاع متخصص چشم 15198 ثبت نام قطعی
 154 احمد  شجاعي باغينی متخصص چشم 22792 ثبت نام قطعی
 155 فريده  شريفي پور متخصص چشم 33598 ثبت نام قطعی
 156 شهریار  شعاعی دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 157 ناصر  شعيبي متخصص چشم 70605 ثبت نام قطعی
 158 هرمز  شمس متخصص چشم 15705 ثبت نام قطعی
 159 سید  شمس متخصص چشم 20577 ثبت نام قطعی
 160 كامليا  شهابي متخصص چشم 88049 ثبت نام اولیه
 161 منصور  شهبا متخصص چشم 68123 ثبت نام اولیه
 162 سید سحاب الدین  شهرزاد متخصص چشم 106891 ثبت نام قطعی
 163 حسينعلی  شهرياری متخصص چشم 16414 ثبت نام اولیه
 164 کورش  شهرکی متخصص چشم 128039 ثبت نام قطعی
 165 محسن  شهسواري متخصص چشم 15460 ثبت نام اولیه
 166 اختيار  شياركار متخصص چشم 62410 ثبت نام اولیه
 167 علي اكبر  صابرمقدم رنجبر متخصص چشم 29260 ثبت نام قطعی
 168 علي  صادقي متخصص چشم 122454 ثبت نام قطعی
 169 علي  صادقی طاری متخصص چشم 17029 ثبت نام قطعی
 170 اميد  صالحپور متخصص چشم 31477 ثبت نام قطعی
 171 یبل  صثقفص متخصص چشم 34254 ثبت نام اولیه
 172 محمدرضا  صداقت متخصص چشم 29548 ثبت نام قطعی
 173 احد  صداقت متخصص چشم 77092 ثبت نام قطعی
 174 محمد  صدرایی متخصص چشم 141209 ثبت نام اولیه
 175 محمدمهدي  صدوقي متخصص چشم 57062 ثبت نام قطعی
 176 رامين  صلوتی متخصص چشم 31589 ثبت نام قطعی
 177 حسین  صمدانی فرد فوق تخصص غدد 46212 ثبت نام قطعی
 178 حسن  ضرغام افشار متخصص چشم 22102 ثبت نام قطعی
 179 حسين  ضيايي اردكاني متخصص چشم 24620 ثبت نام اولیه
 180 علي  طالبي متخصص چشم 20348 ثبت نام اولیه
 181 آرش  طاهري متخصص چشم 96469 ثبت نام اولیه
 182 سيدضياءالدين  طباطبائي محمدي متخصص چشم 18489 ثبت نام قطعی
 183 سيدعلي  طباطبايي متخصص چشم 20066 ثبت نام قطعی
 184 سید امیرپویا  عالم زاده دستیار چشم پزشکی 148404 ثبت نام اولیه
 185 محمد حسن  عالم زاده انصاری متخصص چشم 147510 ثبت نام اولیه
 186 احسان  عباس نيا متخصص چشم 122014 ثبت نام قطعی
 187 فاطمه  عبدي متخصص چشم 128968 ثبت نام اولیه
 188 مرتضي  عدالت متخصص چشم 6181 ثبت نام قطعی
 189 رضا  عرفانيان سليم متخصص چشم 60936 ثبت نام قطعی
 190 سعيد  عزيزي شول متخصص چشم 65362 ثبت نام قطعی
 191 علیرضا  عطاالهی دستیار چشم پزشکی 137089 ثبت نام اولیه
 192 منصور  عظمتي متخصص چشم 41122 ثبت نام قطعی
 193 احمد  عظيم زاده متخصص چشم 102822 ثبت نام قطعی
 194 فاطمه  عليپور متخصص چشم 74340 ثبت نام قطعی
 195 يوسف  عليزاده متخصص چشم 23542 ثبت نام قطعی
 196 صفر  علی مرادی متخصص چشم 13444 ثبت نام اولیه
 197 داريوش  عميدي راد متخصص چشم 28507 ثبت نام اولیه
 198 بهرام  عين اللهي متخصص چشم 22409 ثبت نام قطعی
 199 میلاد  غلامی بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 200 لیلا  غیاثیان متخصص چشم 92119 ثبت نام قطعی
 201 اميرمجتبي  فارسيجاني متخصص چشم 20109 ثبت نام قطعی
 202 فرهاد  فاضل متخصص چشم 28048 ثبت نام قطعی
 203 ناصر  فتوحي فيروزآباد متخصص چشم 18229 ثبت نام قطعی
 204 امير  فرامرزي متخصص چشم 29251 ثبت نام قطعی
 205 محمدرضا  فرتوك زاده متخصص چشم 22378 ثبت نام اولیه
 206 مژده  فرحمند فرزانه بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 207 آزاده  فرحي متخصص چشم 26693 ثبت نام قطعی
 208 فرخ  فرزاد متخصص چشم 24115 ثبت نام قطعی
 209 فريدون  فرهي متخصص چشم 22974 ثبت نام اولیه
 210 محسن  فروردين جهرمی متخصص چشم 29982 ثبت نام قطعی
 211 مصطفي  فقهي متخصص چشم 29307 ثبت نام اولیه
 212 هوشنگ  فقيهي متخصص چشم 16270 ثبت نام قطعی
 213 حميد  فودازي متخصص چشم 34487 ثبت نام اولیه
 214 اختر  فيروزي بندپي متخصص چشم 12347 ثبت نام قطعی
 215 سپهر  فيضي متخصص چشم 80713 ثبت نام قطعی
 216 صهبا  فکري متخصص چشم 136548 ثبت نام قطعی
 217 جواد  فیض آبادی فراهانی بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 218 کوروش  قارویی متخصص چشم 63114 ثبت نام اولیه
 219 مهربد  قاسم پور متخصص چشم 145951 ثبت نام اولیه
 220 حسن  قاسمي خوري نيا متخصص چشم 27175 ثبت نام قطعی
 221 خليل  قاسمي فلاورجانی متخصص چشم 75852 ثبت نام قطعی
 222 اميرخسرو  قاسمي نژاد متخصص چشم 31363 ثبت نام قطعی
 223 فریبا  قاسمی متخصص چشم 46257 ثبت نام قطعی
 224 حامد  قاسمی متخصص چشم 106181 ثبت نام قطعی
 225 حميد  قرائی متخصص چشم 42764 ثبت نام قطعی
 226 سيدمحمد  قريشي متخصص چشم 24680 ثبت نام قطعی
 227 حميد رضا  قمري متخصص چشم 46941 ثبت نام قطعی
 228 حشمت اله  قنبری مباركه متخصص چشم 20377 ثبت نام قطعی
 229 سارا  قهرمانی پيرا پزشک ثبت نام اولیه
 230 رضا  كارخانه متخصص چشم 19677 ثبت نام قطعی
 231 عليرضا  كاملی متخصص چشم 28137 ثبت نام اولیه
 232 ناصر  كريمى متخصص چشم 137051 ثبت نام اولیه
 233 نوشين  كريمي متخصص چشم 94681 ثبت نام اولیه
 234 فريد  كريميان متخصص چشم 23926 ثبت نام قطعی
 235 ابوالفضل  كسائي متخصص چشم 18288 ثبت نام قطعی
 236 ماندانا  كليشادي متخصص چشم 38235 ثبت نام اولیه
 237 لهيب  كي متخصص چشم 29429 ثبت نام اولیه
 238 فرزان  كيان ارثي متخصص چشم 35135 ثبت نام قطعی
 239 ابراهيم  گرامي متخصص چشم 124500 ثبت نام اولیه
 240 نسرين  گلزاري متخصص چشم 28934 ثبت نام قطعی
 241 احمد  گلکار متخصص چشم 112055 ثبت نام قطعی
 242 عليرضا  لاشيئی متخصص چشم 21157 ثبت نام قطعی
 243 افشين  لطفي صديق متخصص چشم 46322 ثبت نام قطعی
 244 مرجان  مازوچي متخصص چشم 121167 ثبت نام اولیه
 245 عليرضا  مالكی متخصص چشم 21985 ثبت نام قطعی
 246 محمد  محسني بدل آبادی متخصص چشم 61914 ثبت نام اولیه
 247 ابراهيم  محمد نشتايي متخصص چشم 64963 ثبت نام قطعی
 248 مهرداد  محمدپور متخصص چشم 62230 ثبت نام قطعی
 249 حسين  محمدربيع متخصص چشم 22634 ثبت نام قطعی
 250 سيدفرزاد  محمدي متخصص چشم 64277 ثبت نام قطعی
 251 مسعود  محمدي متخصص چشم 106884 ثبت نام قطعی
 252 فرشيد  محمدي متخصص چشم 75844 ثبت نام قطعی
 253 علی  مختار زاده متخصص چشم 00123 ثبت نام قطعی
 254 ابوالقاسم  مختاري متخصص چشم 22599 ثبت نام قطعی
 255 مهدي  مدرس زاده متخصص چشم 19441 ثبت نام اولیه
 256 حميد  مرآت متخصص چشم 26658 ثبت نام اولیه
 257 سيامك  مراديان متخصص چشم 43783 ثبت نام قطعی
 258 حسام  مساوات متخصص چشم 11947 ثبت نام اولیه
 259 محمدرضا  مشكوه متخصص چشم 20380 ثبت نام اولیه
 260 نرگس  مصلحی مقدم بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 261 محمود  مطلبي متخصص چشم 89560 ثبت نام قطعی
 262 محمدمهدی  مطهری متخصص چشم 28454 ثبت نام قطعی
 263 مهدی  مظلومی متخصص چشم 126104 ثبت نام قطعی
 264 معصومه سادات  معصوم پور متخصص چشم 96352 ثبت نام قطعی
 265 رحيم  معصومي گنجگاه متخصص چشم 18665 ثبت نام اولیه
 266 بابک  معصوميان متخصص چشم 73321 ثبت نام قطعی
 267 سيدعزت الله  معمارزاده متخصص چشم 26577 ثبت نام اولیه
 268 مهدی  مقدسی متخصص مغز و اعصاب 20631 ثبت نام قطعی
 269 محمدحسين  ملك مدنی متخصص چشم 29178 ثبت نام قطعی
 270 سيدمصطفي  مهاجر متخصص چشم 26627 ثبت نام اولیه
 271 سوسن  مهدوی بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 272 مسعود  مهديه متخصص چشم 32331 ثبت نام اولیه
 273 عين اله  مهرنيا متخصص چشم 12939 ثبت نام قطعی
 274 مرسل  مهريار متخصص چشم 19689 ثبت نام اولیه
 275 سيدابوالقاسم  موسوی متخصص چشم 22410 ثبت نام قطعی
 276 ارمان  مولازاده متخصص چشم 111064 ثبت نام اولیه
 277 سيدمحمد  ميرآفتاب متخصص چشم 38101 ثبت نام قطعی
 278 آرزو  ميرآفتابي متخصص چشم 46252 ثبت نام اولیه
 279 احمد  ميرشاهی متخصص چشم 29108 ثبت نام اولیه
 280 مرتضي  ميرعرب متخصص چشم 30591 ثبت نام اولیه
 281 آرش  ميرمحمد صادقی متخصص چشم 80838 ثبت نام قطعی
 282 سيدمحمد  ميرمحمدصادقي متخصص چشم 35045 ثبت نام اولیه
 283 رضا  میرشاهی متخصص چشم 146152 ثبت نام قطعی
 284 مصطفي  نادري متخصص چشم 33062 ثبت نام اولیه
 285 طيبه  نادري متخصص چشم 27020 ثبت نام اولیه
 286 حميد  نادي متخصص چشم 94621 ثبت نام اولیه
 287 مریم  نادی متخصص چشم 106814 ثبت نام اولیه
 288 مسعود  ناصري پور متخصص چشم 30091 ثبت نام قطعی
 289 مهدي  ناقدي برادران متخصص چشم 20701 ثبت نام قطعی
 290 رضا  نبيي متخصص چشم 30429 ثبت نام قطعی
 291 سمانه  نجاران بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 292 عبدالحميد  نجفي متخصص چشم 20769 ثبت نام قطعی
 293 نادر  نصيري متخصص چشم 21357 ثبت نام قطعی
 294 کمال  نصیری پرتوی متخصص چشم 140511 ثبت نام اولیه
 295 روشنك  نظري متخصص چشم 58649 ثبت نام قطعی
 296 محمدرضا  نظری بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 297 محمدكريم  نعمت الهي متخصص چشم 22001 ثبت نام قطعی
 298 سيد علي  نقيبي متخصص چشم 94482 ثبت نام قطعی
 299 سید مصطفی  نقیبیان بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 300 محمود  نوبراني متخصص چشم 18310 ثبت نام اولیه
 301 عباسعلي  نوذري متخصص چشم 52325 ثبت نام اولیه
 302 عباس  نورآذر متخصص چشم 18867 ثبت نام قطعی
 303 محمدحسين  نوربخش متخصص چشم 17399 ثبت نام قطعی
 304 محمد حسین  نوروززاده متخصص چشم 100832 ثبت نام قطعی
 305 حميد  نوروزي متخصص چشم 18150 ثبت نام اولیه
 306 حميد  نوروزي متخصص چشم 18902 ثبت نام قطعی
 307 عليرضا  نوروزي متخصص چشم 55345 ثبت نام اولیه
 308 محمدحافظ  نوروزي زاده متخصص چشم 28100 ثبت نام قطعی
 309 رامين  نوري نيا متخصص چشم 92717 ثبت نام قطعی
 310 امين الله  نيك اقبالي متخصص چشم 19333 ثبت نام قطعی
 311 عزيزاله  نيك پور متخصص چشم 17251 ثبت نام اولیه
 312 ساسان  نيكنام متخصص چشم 39106 ثبت نام قطعی
 313 نويد  نيلفروشان متخصص چشم 32497 ثبت نام قطعی
 314 مهدي  نيلي احمدآبادي متخصص چشم 17245 ثبت نام قطعی
 315 محمدرضا  نيوشا متخصص چشم 125312 ثبت نام قطعی
 316 همايون  نيک خواه متخصص چشم 73906 ثبت نام قطعی
 317 عبدالله  هادی دستیار چشم پزشکی 139514 ثبت نام اولیه
 318 محمدناصر  هاشميان متخصص چشم 20670 ثبت نام قطعی
 319 سيدجواد  هاشميان متخصص چشم 29708 ثبت نام قطعی
 320 مسيح  هاشمی متخصص چشم 22803 ثبت نام اولیه
 321 سید حسام  هاشمیان متخصص چشم 101818 ثبت نام قطعی
 322 عليرضا  هدايت فر متخصص چشم 68880 ثبت نام اولیه
 323 حسام  هدایتی گودرزی متخصص چشم 125435 ثبت نام اولیه
 324 محسن  هفده تني متخصص چشم 25943 ثبت نام قطعی
 325 افشين  همت پور دستیار چشم پزشکی 75720 ثبت نام اولیه
 326 هدی  همقلم پرستار شرکت کننده همایش ثبت نام اولیه
 327 زکیه  واحدیان متخصص چشم 118688 ثبت نام قطعی
 328 فاطمه  وزيري سرشک متخصص چشم 81091 ثبت نام قطعی
 329 عزيز  وفايي متخصص چشم 36754 ثبت نام اولیه
 330 اميررضا  ويسى متخصص چشم 116873 ثبت نام قطعی
 331 بهزاد  يخشي تفتي متخصص چشم 22264 ثبت نام اولیه
 332 شاهين  يزدانی متخصص چشم 66586 ثبت نام قطعی
 333 محمد  يكرنگ متخصص چشم 3473 ثبت نام قطعی
 334 عباس محمد  کرمانشاهانی متخصص چشم 132157 ثبت نام اولیه
 335 سعيد  کريمي متخصص چشم 100582 ثبت نام قطعی
 336 معصومه  کلانتریون سایر رشته ها ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:210برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->