ثبت نام شدگان سمینار


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 محسن  آذرمينا متخصص چشم 18754 ثبت نام اولیه
 2 غلامحسين  آقائي متخصص چشم 21143 ثبت نام اولیه
 3 حسين  آقايي متخصص چشم 46106 ثبت نام قطعی
 4 مريم  آل طه متخصص چشم 55117 ثبت نام قطعی
 5 محمدحسين  آهور متخصص چشم 52203 ثبت نام قطعی
 6 حبيب  ابراهيمي متخصص چشم 20496 ثبت نام قطعی
 7 نازنین  ابراهیمی ادیب متخصص چشم 83607 ثبت نام قطعی
 8 مجيد  ابريشمي متخصص چشم 19336 ثبت نام اولیه
 9 کاوه  ابری اقدم متخصص چشم 115114 ثبت نام قطعی
 10 مجتبی  ابریشمی متخصص چشم 120249 ثبت نام قطعی
 11 نوید  ابوالفتح زاده متخصص چشم 145143 ثبت نام اولیه
 12 مریم  ابوالمعصومی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 13 فرانك  اثني عشري متخصص چشم 30780 ثبت نام قطعی
 14 نیلوفر  احمدخان بیگی بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 15 احمدرضا  احمدزاده متخصص چشم 24014 ثبت نام قطعی
 16 حميد  احمديه متخصص چشم 17379 ثبت نام قطعی
 17 وحيد  احيايي قدرتي متخصص چشم 21161 ثبت نام اولیه
 18 محسن  اخگری بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 19 محمدرضا  اديبي متخصص چشم 10330 ثبت نام اولیه
 20 محمد  اریش متخصص چشم 33070 ثبت نام قطعی
 21 محمد  اسحاقي متخصص چشم 32562 ثبت نام قطعی
 22 عطیه  اسداله دانشجو ثبت نام اولیه
 23 علیرضا  اسلامپور متخصص چشم 86617 ثبت نام قطعی
 24 ايرج  اسلامي منوچهري متخصص چشم 19830 ثبت نام اولیه
 25 فريور  اسماعيل زاده متخصص چشم 20568 ثبت نام قطعی
 26 پريسا  اشتر نخعي متخصص چشم 98789 ثبت نام قطعی
 27 بهرام  اشراقي متخصص چشم 86481 ثبت نام قطعی
 28 حسين  اشرف متخصص چشم 30304 ثبت نام قطعی
 29 محمد  اعتضاد رضوي متخصص چشم 35976 ثبت نام قطعی
 30 اميرعبداله  افتخاري متخصص چشم 108078 ثبت نام قطعی
 31 مسعود  اقصايي فرد متخصص چشم 91410 ثبت نام قطعی
 32 پرويز  الياسی متخصص چشم 36915 ثبت نام قطعی
 33 احمد  امامي متخصص چشم 14256 ثبت نام اولیه
 34 حيدر  اميني متخصص چشم 14437 ثبت نام قطعی
 35 عبدالرضا  اميني سده متخصص چشم 23742 ثبت نام اولیه
 36 سيدمرتضي  انتظاري متخصص چشم 22825 ثبت نام قطعی
 37 محمد حسین  انصاری بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 38 سید امیر  انواری متخصص سایر رشته ها 129796 ثبت نام قطعی
 39 پاشا  انوری متخصص چشم 134956 ثبت نام اولیه
 40 خیزالله  اولاد حاجی متخصص پوست 18123 ثبت نام اولیه
 41 عليرضا  ايراني متخصص چشم 89088 ثبت نام اولیه
 42 محمدرضا  اکبری متخصص چشم 61528 ثبت نام قطعی
 43 محسن  بابائي متخصص چشم 56385 ثبت نام اولیه
 44 مژگان  بازدار بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 45 عباس  باقري متخصص چشم 30593 ثبت نام قطعی
 46 شهرام  بامداد متخصص چشم 65274 ثبت نام قطعی
 47 يوسف  بخشي زاده سهي متخصص چشم 20571 ثبت نام اولیه
 48 محمدرضا  برادران متخصص چشم 19648 ثبت نام قطعی
 49 فريناز  برنا متخصص چشم 88445 ثبت نام اولیه
 50 نادر  بصيرنيا متخصص چشم 54962 ثبت نام اولیه
 51 سيامك  بلالي متخصص چشم 22051 ثبت نام قطعی
 52 حسن  بهبودی متخصص چشم 23976 ثبت نام قطعی
 53 مرتضی  بهره یی بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 54 زهره  بهروزي متخصص چشم 18193 ثبت نام قطعی
 55 محسن  بهمني كشكولی متخصص چشم 38488 ثبت نام قطعی
 56 يوسف  بوستان سعدي متخصص چشم 128859 ثبت نام اولیه
 57 عماد  بياني متخصص چشم 54237 ثبت نام اولیه
 58 محمد  پاكروان متخصص چشم 36274 ثبت نام قطعی
 59 فرزاد  پاکدل متخصص چشم 45001 ثبت نام قطعی
 60 محمدمهدی  پرورش متخصص چشم 20392 ثبت نام اولیه
 61 محمد  پزشك متخصص چشم 11441 ثبت نام قطعی
 62 محمودرضا  پناهي بزاز متخصص چشم 26602 ثبت نام قطعی
 63 علیرضا  پیمان متخصص چشم 78694 ثبت نام قطعی
 64 باقر  ترابي متخصص چشم 14633 ثبت نام اولیه
 65 محمد  تقوي رفسنجاني متخصص چشم 26054 ثبت نام اولیه
 66 علي  توللي متخصص چشم 66053 ثبت نام قطعی
 67 عادل  جاهد فوق تخصص غدد 63365 ثبت نام اولیه
 68 محمود  جباروند متخصص چشم 25165 ثبت نام قطعی
 69 خسرو  جديدي متخصص چشم 40390 ثبت نام قطعی
 70 زهرا  جعفرزاده ساماني متخصص چشم 125092 ثبت نام اولیه
 71 محمد ابراهيم  جعفری پزشك عمومي 72173 ثبت نام قطعی
 72 حمیدرضا  جعفری دانشجو ثبت نام اولیه
 73 محمدرضا  جعفری نسب متخصص چشم 26665 ثبت نام قطعی
 74 حسين  جمالي متخصص چشم 81102 ثبت نام قطعی
 75 منصوره  جمشیدیان طهرانی متخصص چشم 111396 ثبت نام قطعی
 76 عليرضا  جوادزاده متخصص چشم 26128 ثبت نام قطعی
 77 محمدعلی  جوادی متخصص چشم 17305 ثبت نام قطعی
 78 مریم  حاجی زاده متخصص چشم 113981 ثبت نام اولیه
 79 عبدالنبي  حبيب زاده متخصص چشم 5126 ثبت نام قطعی
 80 زهرا  حبیب زاده پيرا پزشک ثبت نام اولیه
 81 امین  حبیبی PHD رشته های مرتبط ثبت نام قطعی
 82 عذرا  حداد درفشي متخصص چشم 5109 ثبت نام اولیه
 83 حميدرضا  حسني متخصص چشم 83103 ثبت نام قطعی
 84 سيده مريم  حسيني متخصص چشم 77042 ثبت نام قطعی
 85 بختيار  حسيني متخصص چشم 19348 ثبت نام قطعی
 86 سيدعباس  حسيني راد متخصص چشم 29143 ثبت نام قطعی
 87 سيدمهدي  حسيني نژاد متخصص چشم 17275 ثبت نام قطعی
 88 سيدمهدی  حسينی تهرانی متخصص چشم 16225 ثبت نام قطعی
 89 بهاره  حقیقیان بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 90 كيومرث  حيدري گرفمي متخصص چشم 31915 ثبت نام قطعی
 91 آبتين  حيرتي متخصص چشم 81608 ثبت نام قطعی
 92 مهدي  خانلري متخصص چشم 29293 ثبت نام قطعی
 93 عليرضا  خدائياني متخصص چشم 10696 ثبت نام اولیه
 94 عليرضا  خدابنده متخصص چشم 96438 ثبت نام قطعی
 95 مهدي  خداپرست زواره متخصص چشم 110247 ثبت نام قطعی
 96 کیوان  خسروی فرد متخصص چشم 104609 ثبت نام قطعی
 97 نويد  خطایان بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 98 فرشته  خليل نژاد متخصص چشم 15291 ثبت نام اولیه
 99 محمدرضا  خليلي متخصص چشم 38434 ثبت نام قطعی
 100 ميلاد  خورشيدي فر متخصص چشم 136566 ثبت نام اولیه
 101 فرىده  دانشور بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 102 رامين  دانشور كاخكی متخصص چشم 91844 ثبت نام قطعی
 103 رايموند  دانليانتن متخصص چشم 20669 ثبت نام قطعی
 104 فرخ  دبيري متخصص چشم 18885 ثبت نام قطعی
 105 انسیه  درباری PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 106 فريده  درودگر متخصص چشم 54534 ثبت نام اولیه
 107 سيد هاشم  دريا باري متخصص چشم 89452 ثبت نام قطعی
 108 زهرا  دست برهان متخصص چشم 138689 ثبت نام اولیه
 109 نارسيس  دفتريان متخصص چشم 62048 ثبت نام قطعی
 110 محمدحسين  دهقان متخصص چشم 22568 ثبت نام اولیه
 111 عليرضا  دهقاني متخصص چشم 35105 ثبت نام قطعی
 112 آزاده  دوزنده طبرستاني متخصص چشم 111955 ثبت نام قطعی
 113 منصور  راد بینایی سنجی 1234567 ثبت نام اولیه
 114 منصور  راد سوم متخصص چشم 138965 ثبت نام اولیه
 115 محمدحسين  راسخي نژاد متخصص چشم 26011 ثبت نام اولیه
 116 شاهرخ  رامين متخصص چشم 35851 ثبت نام اولیه
 117 محمدطاهر  رجبي متخصص چشم 80530 ثبت نام قطعی
 118 ژاله  رجوی متخصص چشم 17614 ثبت نام قطعی
 119 سعید  رحمنی دکترای بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 120 ابوالفضل  رحيمي متخصص چشم 40529 ثبت نام قطعی
 121 فيروزه  رحیمی متخصص چشم 18243 ثبت نام قطعی
 122 پوریا  رحیمی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 123 نیما  رستگارراد متخصص چشم 116623 ثبت نام اولیه
 124 محمود  رشيقی فيروزآبادی متخصص چشم 5445 ثبت نام قطعی
 125 علي  رضائي شكوه متخصص چشم 21782 ثبت نام قطعی
 126 نسرين  رفعتي متخصص چشم 47091 ثبت نام قطعی
 127 بهمن  رفيعي متخصص چشم 20927 ثبت نام قطعی
 128 عليرضا  رمضانی متخصص چشم 32681 ثبت نام قطعی
 129 محمدباقر  رهبانی نوبر متخصص چشم 20103 ثبت نام قطعی
 130 محمدرضا  روحاني متخصص چشم 21981 ثبت نام قطعی
 131 سيد امين  روزگار متخصص چشم 99148 ثبت نام اولیه
 132 محمد حسن  ريخته گر متخصص چشم 130678 ثبت نام قطعی
 133 حمید  ریاضی اصفهانی متخصص چشم 132093 ثبت نام قطعی
 134 محمد  زارع جوشقانی متخصص چشم 18354 ثبت نام قطعی
 135 سيامك  زارعي قنواتی متخصص چشم 92179 ثبت نام قطعی
 136 محمد  زارعی متخصص چشم 114721 ثبت نام قطعی
 137 محمدرضا  زرين بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 138 محمد  ساری محمد لی متخصص چشم 86727 ثبت نام قطعی
 139 حسين  سالور متخصص چشم 13547 ثبت نام قطعی
 140 مهران  سپهر متخصص چشم 34634 ثبت نام اولیه
 141 مصطفی  سلطان سنجری متخصص چشم 37416 ثبت نام قطعی
 142 رضا  سلطاني مقدم متخصص چشم 85390 ثبت نام قطعی
 143 عبدالرحمن  سليم پور متخصص چشم 19655 ثبت نام اولیه
 144 عباس  سليماني متخصص چشم 14092 ثبت نام اولیه
 145 مسعود  سهيليان متخصص چشم 19393 ثبت نام قطعی
 146 حيدر  سياتيری متخصص چشم 20747 ثبت نام اولیه
 147 ايمان  سيدزاده متخصص چشم 113296 ثبت نام اولیه
 148 عباس  شاهي متخصص چشم 10701 ثبت نام قطعی
 149 محمدرضا  شجاع متخصص چشم 15198 ثبت نام قطعی
 150 احمد  شجاعي باغينی متخصص چشم 22792 ثبت نام قطعی
 151 فريده  شريفي پور متخصص چشم 33598 ثبت نام قطعی
 152 شهریار  شعاعی دستیار چشم پزشکی ثبت نام اولیه
 153 ناصر  شعيبي متخصص چشم 70605 ثبت نام قطعی
 154 هرمز  شمس متخصص چشم 15705 ثبت نام قطعی
 155 سید  شمس متخصص چشم 20577 ثبت نام قطعی
 156 كامليا  شهابي متخصص چشم 88049 ثبت نام اولیه
 157 منصور  شهبا متخصص چشم 68123 ثبت نام اولیه
 158 سید سحاب الدین  شهرزاد متخصص چشم 106891 ثبت نام قطعی
 159 حسينعلی  شهرياری متخصص چشم 16414 ثبت نام اولیه
 160 کورش  شهرکی متخصص چشم 128039 ثبت نام قطعی
 161 محسن  شهسواري متخصص چشم 15460 ثبت نام اولیه
 162 اختيار  شياركار متخصص چشم 62410 ثبت نام اولیه
 163 علي اكبر  صابرمقدم رنجبر متخصص چشم 29260 ثبت نام قطعی
 164 علي  صادقي متخصص چشم 122454 ثبت نام قطعی
 165 علي  صادقی طاری متخصص چشم 17029 ثبت نام قطعی
 166 اميد  صالحپور متخصص چشم 31477 ثبت نام قطعی
 167 یبل  صثقفص متخصص چشم 34254 ثبت نام اولیه
 168 محمدرضا  صداقت متخصص چشم 29548 ثبت نام قطعی
 169 احد  صداقت متخصص چشم 77092 ثبت نام قطعی
 170 محمد  صدرایی متخصص چشم 141209 ثبت نام اولیه
 171 محمدمهدي  صدوقي متخصص چشم 57062 ثبت نام قطعی
 172 رامين  صلوتی متخصص چشم 31589 ثبت نام قطعی
 173 حسین  صمدانی فرد فوق تخصص غدد 46212 ثبت نام قطعی
 174 حسن  ضرغام افشار متخصص چشم 22102 ثبت نام قطعی
 175 حسين  ضيايي اردكاني متخصص چشم 24620 ثبت نام اولیه
 176 علي  طالبي متخصص چشم 20348 ثبت نام اولیه
 177 آرش  طاهري متخصص چشم 96469 ثبت نام اولیه
 178 سيدضياءالدين  طباطبائي محمدي متخصص چشم 18489 ثبت نام قطعی
 179 سيدعلي  طباطبايي متخصص چشم 20066 ثبت نام قطعی
 180 سید امیرپویا  عالم زاده دستیار چشم پزشکی 148404 ثبت نام اولیه
 181 محمد حسن  عالم زاده انصاری متخصص چشم 147510 ثبت نام اولیه
 182 احسان  عباس نيا متخصص چشم 122014 ثبت نام قطعی
 183 فاطمه  عبدي متخصص چشم 128968 ثبت نام اولیه
 184 مرتضي  عدالت متخصص چشم 6181 ثبت نام قطعی
 185 رضا  عرفانيان سليم متخصص چشم 60936 ثبت نام قطعی
 186 سعيد  عزيزي شول متخصص چشم 65362 ثبت نام قطعی
 187 علیرضا  عطاالهی دستیار چشم پزشکی 137089 ثبت نام اولیه
 188 منصور  عظمتي متخصص چشم 41122 ثبت نام قطعی
 189 احمد  عظيم زاده متخصص چشم 102822 ثبت نام قطعی
 190 فاطمه  عليپور متخصص چشم 74340 ثبت نام قطعی
 191 يوسف  عليزاده متخصص چشم 23542 ثبت نام قطعی
 192 صفر  علی مرادی متخصص چشم 13444 ثبت نام اولیه
 193 داريوش  عميدي راد متخصص چشم 28507 ثبت نام اولیه
 194 بهرام  عين اللهي متخصص چشم 22409 ثبت نام قطعی
 195 لیلا  غیاثیان متخصص چشم 92119 ثبت نام قطعی
 196 اميرمجتبي  فارسيجاني متخصص چشم 20109 ثبت نام قطعی
 197 فرهاد  فاضل متخصص چشم 28048 ثبت نام قطعی
 198 ناصر  فتوحي فيروزآباد متخصص چشم 18229 ثبت نام قطعی
 199 امير  فرامرزي متخصص چشم 29251 ثبت نام قطعی
 200 محمدرضا  فرتوك زاده متخصص چشم 22378 ثبت نام اولیه
 201 مژده  فرحمند فرزانه بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 202 آزاده  فرحي متخصص چشم 26693 ثبت نام قطعی
 203 فرخ  فرزاد متخصص چشم 24115 ثبت نام قطعی
 204 فريدون  فرهي متخصص چشم 22974 ثبت نام اولیه
 205 محسن  فروردين جهرمی متخصص چشم 29982 ثبت نام قطعی
 206 مصطفي  فقهي متخصص چشم 29307 ثبت نام اولیه
 207 هوشنگ  فقيهي متخصص چشم 16270 ثبت نام قطعی
 208 حميد  فودازي متخصص چشم 34487 ثبت نام اولیه
 209 اختر  فيروزي بندپي متخصص چشم 12347 ثبت نام قطعی
 210 سپهر  فيضي متخصص چشم 80713 ثبت نام قطعی
 211 صهبا  فکري متخصص چشم 136548 ثبت نام قطعی
 212 جواد  فیض آبادی فراهانی بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 213 کوروش  قارویی متخصص چشم 63114 ثبت نام اولیه
 214 مهربد  قاسم پور متخصص چشم 145951 ثبت نام اولیه
 215 حسن  قاسمي خوري نيا متخصص چشم 27175 ثبت نام قطعی
 216 خليل  قاسمي فلاورجانی متخصص چشم 75852 ثبت نام قطعی
 217 اميرخسرو  قاسمي نژاد متخصص چشم 31363 ثبت نام قطعی
 218 فریبا  قاسمی متخصص چشم 46257 ثبت نام قطعی
 219 حامد  قاسمی متخصص چشم 106181 ثبت نام قطعی
 220 حميد  قرائی متخصص چشم 42764 ثبت نام قطعی
 221 سيدمحمد  قريشي متخصص چشم 24680 ثبت نام قطعی
 222 حميد رضا  قمري متخصص چشم 46941 ثبت نام قطعی
 223 حشمت اله  قنبری مباركه متخصص چشم 20377 ثبت نام قطعی
 224 سارا  قهرمانی پيرا پزشک ثبت نام اولیه
 225 رضا  كارخانه متخصص چشم 19677 ثبت نام قطعی
 226 عليرضا  كاملی متخصص چشم 28137 ثبت نام اولیه
 227 ناصر  كريمى متخصص چشم 137051 ثبت نام اولیه
 228 نوشين  كريمي متخصص چشم 94681 ثبت نام اولیه
 229 فريد  كريميان متخصص چشم 23926 ثبت نام قطعی
 230 ابوالفضل  كسائي متخصص چشم 18288 ثبت نام قطعی
 231 ماندانا  كليشادي متخصص چشم 38235 ثبت نام اولیه
 232 لهيب  كي متخصص چشم 29429 ثبت نام اولیه
 233 فرزان  كيان ارثي متخصص چشم 35135 ثبت نام قطعی
 234 ابراهيم  گرامي متخصص چشم 124500 ثبت نام اولیه
 235 نسرين  گلزاري متخصص چشم 28934 ثبت نام قطعی
 236 احمد  گلکار متخصص چشم 112055 ثبت نام قطعی
 237 عليرضا  لاشيئی متخصص چشم 21157 ثبت نام قطعی
 238 افشين  لطفي صديق متخصص چشم 46322 ثبت نام قطعی
 239 مرجان  مازوچي متخصص چشم 121167 ثبت نام اولیه
 240 عليرضا  مالكی متخصص چشم 21985 ثبت نام قطعی
 241 محمد  محسني بدل آبادی متخصص چشم 61914 ثبت نام اولیه
 242 ابراهيم  محمد نشتايي متخصص چشم 64963 ثبت نام قطعی
 243 مهرداد  محمدپور متخصص چشم 62230 ثبت نام قطعی
 244 حسين  محمدربيع متخصص چشم 22634 ثبت نام قطعی
 245 سيدفرزاد  محمدي متخصص چشم 64277 ثبت نام قطعی
 246 فرشيد  محمدي متخصص چشم 75844 ثبت نام قطعی
 247 مسعود  محمدي متخصص چشم 106884 ثبت نام قطعی
 248 علی  مختار زاده متخصص چشم 00123 ثبت نام قطعی
 249 ابوالقاسم  مختاري متخصص چشم 22599 ثبت نام قطعی
 250 مهدي  مدرس زاده متخصص چشم 19441 ثبت نام اولیه
 251 حميد  مرآت متخصص چشم 26658 ثبت نام اولیه
 252 سيامك  مراديان متخصص چشم 43783 ثبت نام قطعی
 253 حسام  مساوات متخصص چشم 11947 ثبت نام اولیه
 254 محمدرضا  مشكوه متخصص چشم 20380 ثبت نام اولیه
 255 نرگس  مصلحی مقدم بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 256 محمود  مطلبي متخصص چشم 89560 ثبت نام قطعی
 257 محمدمهدی  مطهری متخصص چشم 28454 ثبت نام قطعی
 258 مهدی  مظلومی متخصص چشم 126104 ثبت نام قطعی
 259 معصومه سادات  معصوم پور متخصص چشم 96352 ثبت نام قطعی
 260 رحيم  معصومي گنجگاه متخصص چشم 18665 ثبت نام اولیه
 261 بابک  معصوميان متخصص چشم 73321 ثبت نام قطعی
 262 سيدعزت الله  معمارزاده متخصص چشم 26577 ثبت نام اولیه
 263 مهدی  مقدسی متخصص مغز و اعصاب 20631 ثبت نام قطعی
 264 محمدحسين  ملك مدنی متخصص چشم 29178 ثبت نام قطعی
 265 سيدمصطفي  مهاجر متخصص چشم 26627 ثبت نام اولیه
 266 سوسن  مهدوی بینایی سنجی ثبت نام اولیه
 267 مسعود  مهديه متخصص چشم 32331 ثبت نام اولیه
 268 عين اله  مهرنيا متخصص چشم 12939 ثبت نام قطعی
 269 مرسل  مهريار متخصص چشم 19689 ثبت نام اولیه
 270 سيدابوالقاسم  موسوی متخصص چشم 22410 ثبت نام قطعی
 271 ارمان  مولازاده متخصص چشم 111064 ثبت نام اولیه
 272 سيدمحمد  ميرآفتاب متخصص چشم 38101 ثبت نام قطعی
 273 آرزو  ميرآفتابي متخصص چشم 46252 ثبت نام اولیه
 274 احمد  ميرشاهی متخصص چشم 29108 ثبت نام اولیه
 275 مرتضي  ميرعرب متخصص چشم 30591 ثبت نام اولیه
 276 آرش  ميرمحمد صادقی متخصص چشم 80838 ثبت نام قطعی
 277 سيدمحمد  ميرمحمدصادقي متخصص چشم 35045 ثبت نام اولیه
 278 رضا  میرشاهی متخصص چشم 146152 ثبت نام قطعی
 279 طيبه  نادري متخصص چشم 27020 ثبت نام اولیه
 280 مصطفي  نادري متخصص چشم 33062 ثبت نام اولیه
 281 حميد  نادي متخصص چشم 94621 ثبت نام اولیه
 282 مریم  نادی متخصص چشم 106814 ثبت نام اولیه
 283 مسعود  ناصري پور متخصص چشم 30091 ثبت نام قطعی
 284 مهدي  ناقدي برادران متخصص چشم 20701 ثبت نام قطعی
 285 رضا  نبيي متخصص چشم 30429 ثبت نام قطعی
 286 عبدالحميد  نجفي متخصص چشم 20769 ثبت نام قطعی
 287 نادر  نصيري متخصص چشم 21357 ثبت نام قطعی
 288 کمال  نصیری پرتوی متخصص چشم 140511 ثبت نام اولیه
 289 روشنك  نظري متخصص چشم 58649 ثبت نام قطعی
 290 محمدرضا  نظری بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 291 محمدكريم  نعمت الهي متخصص چشم 22001 ثبت نام قطعی
 292 سيد علي  نقيبي متخصص چشم 94482 ثبت نام قطعی
 293 سید مصطفی  نقیبیان بینایی سنجی ثبت نام قطعی
 294 محمود  نوبراني متخصص چشم 18310 ثبت نام اولیه
 295 عباسعلي  نوذري متخصص چشم 52325 ثبت نام اولیه
 296 عباس  نورآذر متخصص چشم 18867 ثبت نام قطعی
 297 محمدحسين  نوربخش متخصص چشم 17399 ثبت نام قطعی
 298 محمد حسین  نوروززاده متخصص چشم 100832 ثبت نام قطعی
 299 حميد  نوروزي متخصص چشم 18150 ثبت نام اولیه
 300 حميد  نوروزي متخصص چشم 18902 ثبت نام قطعی
 301 عليرضا  نوروزي متخصص چشم 55345 ثبت نام اولیه
 302 محمدحافظ  نوروزي زاده متخصص چشم 28100 ثبت نام قطعی
 303 رامين  نوري نيا متخصص چشم 92717 ثبت نام قطعی
 304 امين الله  نيك اقبالي متخصص چشم 19333 ثبت نام قطعی
 305 عزيزاله  نيك پور متخصص چشم 17251 ثبت نام اولیه
 306 ساسان  نيكنام متخصص چشم 39106 ثبت نام قطعی
 307 نويد  نيلفروشان متخصص چشم 32497 ثبت نام قطعی
 308 مهدي  نيلي احمدآبادي متخصص چشم 17245 ثبت نام قطعی
 309 محمدرضا  نيوشا متخصص چشم 125312 ثبت نام قطعی
 310 همايون  نيک خواه متخصص چشم 73906 ثبت نام قطعی
 311 محمدناصر  هاشميان متخصص چشم 20670 ثبت نام قطعی
 312 سيدجواد  هاشميان متخصص چشم 29708 ثبت نام قطعی
 313 مسيح  هاشمی متخصص چشم 22803 ثبت نام اولیه
 314 سید حسام  هاشمیان متخصص چشم 101818 ثبت نام قطعی
 315 عليرضا  هدايت فر متخصص چشم 68880 ثبت نام اولیه
 316 حسام  هدایتی گودرزی متخصص چشم 125435 ثبت نام اولیه
 317 محسن  هفده تني متخصص چشم 25943 ثبت نام قطعی
 318 افشين  همت پور دستیار چشم پزشکی 75720 ثبت نام اولیه
 319 هدی  همقلم پرستار شرکت کننده همایش ثبت نام اولیه
 320 زکیه  واحدیان متخصص چشم 118688 ثبت نام قطعی
 321 فاطمه  وزيري سرشک متخصص چشم 81091 ثبت نام قطعی
 322 عزيز  وفايي متخصص چشم 36754 ثبت نام اولیه
 323 اميررضا  ويسى متخصص چشم 116873 ثبت نام قطعی
 324 بهزاد  يخشي تفتي متخصص چشم 22264 ثبت نام اولیه
 325 شاهين  يزدانی متخصص چشم 66586 ثبت نام قطعی
 326 محمد  يكرنگ متخصص چشم 3473 ثبت نام قطعی
 327 عباس محمد  کرمانشاهانی متخصص چشم 132157 ثبت نام اولیه
 328 سعيد  کريمي متخصص چشم 100582 ثبت نام قطعی
 329 معصومه  کلانتریون سایر رشته ها ثبت نام قطعی

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:210برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->