جزئیات امتیاز بازآموزی

 

 

 

نام رشته

 

     امتیاز 

 

چشم پزشکی- تخصص

 

19.25

 

اپتومتریست -دکترا/کارشناس ارشد/کارشناس

 

13.5

 

اپتیک (عینک ساز طبی) کاردانی

 

13.5

 

پزشکان عمومی- دکترای حرفه ای

 

 9.75

 

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->