تاریخ های مهم

 

تاريخ برگزاری همایش

27 و 27 خرداد  1400

شروع ارسال فیلم

1 ارديبهشت 1400

آخرین فرصت ارسال فیلم

31 ارديبهشت 1400

اعلام فیلم های برگزیده

15 خرداد 1400

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->