نرم افزار

 جهت برگزاری   چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی از نرم افزار Zoom استفاده خواهد کرد

برای نصب این نرم افراز بر روی گوشی، تبلت و کامپیوتر خود می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.

 

 

درصورت  عدم اتصال به وبینار (Zoom)  از تحریم شکن استفاده کنید و پس از اتصال به وبینار (Zoom)  میتوانید تحریم شکن خود را  قطع نمایید.


 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->