برنامه روزانه


Friday 10 Apr 2020

TimeTopicsModerator/sVenue
 10:00 - 08:00
Management of Corneal Refractive Surgery Complications  Farid Karimian, MD
Bahram Einollahi, MD
Nader Nassiri, MD
 Main Hall
 09:00 - 08:00
Lacrimal Gland Disorders  Mohammad Eshaghi, MD
 Hall 2
 10:00 - 09:00
Management of Neurogenic Orbital Tumors  Abbas Bagheri, MD
 Hall 2
 10:30 - 10:00
Break    
 11:30 - 10:30
Controversies in Preoperative Retinal Imaging for Cataract Surgery  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Fatemeh Abdi, MD
 Main Hall
 12:30 - 10:30
IOL Power Calculation New Instruments New Formulas  Amir Faramarzi, MD
 Hall 2
 12:30 - 10:30
Updates on Ptosis Management  Kourosh Shahraki, MD
 Hall 3
 12:30 - 11:30
Controversies in Imaging of AMD  Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Pasha Anvari, MD
 Main Hall

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــارگالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->