جزئیات برنامه

Management of Eyelids in Seventh Nerve Palsy. Which Eyelid First? Upper vs Lower?

Venue: Hall 2
Moderator/s: Gholam Hosseyn Aghai, MD

TimeTopicsSpeaker/s
14:00 - 15:00  Panel Discussion   Reza Erfanian salim, MD
Bahram Eshraghi, MD
Reza Nabie, MD
Farzad Pakdel, MD
Seyed ziaeddin Tabatabaie mohammadi, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->