جزئیات برنامه

Controversies in Corneal Imaging in Pre-Ectatic Cornea (Epithelial Map , Placido Topography ,Tomography and Biomechanics)

Venue: Main Hall
Moderator/s: Hossein Aghaei, MD

TimeTopicsSpeaker/s
15:00 - 16:00  Panel Discussion   Alireza Eslampoor, MD
Hossein Jamali, MD
Mehdi Khodaparast, MD
Afshin Lotfi sadigh, MD
Mehrdad Mohammadpour, MD
Alireza Peyman, MD
Ramin Salouti, MD
Reza Soltani Moghadam, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->