نقشه نمایشگاه

 نقشه نمایشگاه جنبی سومین همایش بهاره چشم پزشکی

انجمن چشم پزشکي ايران ثبت نام زيست‌مند ديدگاه طب آیبک طب پارس مارستان صوفياطب (آلكان) ايران ممكو باهرمهد مهندسي پزشكي عالي پيام مهرداور(گلبندی) ولیان دارو ستاره شمال اپتيك سپاهان سامع پارس ديدگان آیتک ویژن ایرانیان درسا طب درمان آميکو يسنا پارس فجرشاهد مراكز تحقيقات مایا اسلیم آریا اکس لنز انتشارات پویان بانک چشم جمهوري اسلامي ايران لردگان سایا طب گيفانبرنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->