تاریخ های مهم

شروع ثبت نام

25 آذر 1398

آخرين فرصت ثبت نام از طريق سايت

10 فروردین 1399

شروع ارسال فیلم

1 دی 1398

آخرین فرصت ارسال فیلم

1 اسفند 1398

اعلام فیلم های برگزیده

23 اسفند 1398

شروع ثبت نام همكاران شركت های تجاری

15 بهمن 1398

آخرين فرصت ثبت نام همكاران شركت های تجاری

10 فروردین 1399

تاريخ برگزاری همایش

20 تا 22 فروردین 1399

 برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->