هزینه و شماره حساب

حق ثبت نام شرکت در کنگره به شرح جدول زیر می باشد و لازم است که مبالغ ریالی به شماره حساب سیبا 0106410641003 بانک ملی (کد 762) به نام انجمن چشم پزشکی ایران واریز و اطلاعات فیش به دقت در فرم ثبت نام وارد گردد.

 * لازم به ذکر است در صورت وجود ظرفیت بعد از اتمام مهلت ثبت نام از طریق سایت  ثبت نام در محل همایش امکان پذیر است.

حساب سیبا: 0106410641003 بانک ملی به نام انجمن چشم پزشکی ایران

شماره شبا: IR030170000000106410641003

 شماره کارت: 6037997130876429

گــــــــروه هـــــــا

هـــــــزيــــنــــه

تــا 10 فـــروردیــن از طــریــق ســایــت

چشم پزشک - فلوشیپ

220/000 تومان

دستیار چشم پزشکی*

رایگان با ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل

پزشک متخصص سایر رشته ها

180/000 تومان

پيراپزشك و رشته های وابسته

180/000 تومان

افراد همراه ( همسر، فرزند ) ** روزانه

80/000 تومان

افراد ايراني مازاد بر سهميه شركت هاي تجاري

260/000 تومان

دانشجوی سایر رشته ها

80/000 تومان

فارغ التحصیلان سایر رشته ها

80/000 تومان

 

 برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->